KMO Portefeuille

Wat is de KMO-portefeuille ?

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.Het steunpercentage waar jouw kmo recht op heeft, ontdek je in de rubriek ‘kmo-portefeuille’ op de website van het Vlaio.

BrainView is geregistreerd dienstverlener

Om uw KMO-portefeuille te kunnen aanvragen, is het belangrijk dat je voor het opleidings- en of adviestraject samenwerkt met een bij de Vlaamse overheid geregistreerde dienstverlener. Dienstverleners dienen te voldoen aan de KMOP-norm, een uitgebreide reeks voorwaarden op gebied van kennis, ervaring, integriteit, activiteit en klanttevredenheid.
BrainView werd doorgelicht door een onafhankelijk extern auditbureau om na te gaan of aan deze richtlijnen werd voldaan. Dit advies vertrekt steeds vanuit een probleemstelling die de klant heeft en waarvoor hij een oplossing zoekt, advies nodig heeft. Op 22 januari 2020 werd door het Vlaio, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, de officiële registratie aan ons toegekend.

Welke BrainView diensten kunnen worden gesubsidieerd?

Via de pijler Advies geven we ondernemingen inzicht in hun huidige bedrijfsstructuur, stellen we concrete optimalisatiemogelijkheden voor en maken we een implementatieplan op. Het advies is erop gericht kmo’s digitaal te versterken zodat ze sneller, efficiënter en slimmer kunnen werken en groeien. Het registratienummer van BrainView is DV.A237399.

Je kan bij BrainView terecht voor de volgende adviezen:

  • IT audit en strategisch advies omtrent bedrijfsprocessen.
  • Businessanalyse, advies en conceptplan voor nieuwe platformen voor automatisatie en optimalisatie.
  • Businessanalyse, advies en conceptplan voor een digitale applicatie

Via welke procedure kan je de subsidie aanvragen?

Onderstaand schema en de website van het Vlaio leggen stapsgewijs uit welke acties je dient te ondernemen.

Ready to Grow Your Business?